Vi utför vass och vegationsklippning i vatten och våtmarker arbetet utförs med en amfibiemaskin Truxor  utrustad med ändamålsenliga redskap.

Vass och vattenväxter kan snabbt bli ett problem i dina dammar och vattendrag och för att undvika detta bör man klippa minst 1 gång/år. För bästa effekt upprepas vassklippningen till 2 gånger per säsong 3 år i rad. När vassen väl är utrotad så varar det vanligtvis upp till 7-10 år. Så fort vassen visar sig på nytt gäller det att direkt klippa igen för att den inte skall få nytt fäste.

Vi klipper vass och annan förekommande växtlighet samlar ihop och vid behov transporterar bort den så har ni åter fått en större vattenspegel att vila ögonen på,möjligheten finns också att klippa ytor på land där inte en vanlig gräsklippare kommer fram med hjälp av dom amfibiska egenskaperna maskinen har och ett lågt marktryck är våtmarksklippning inget problem.

Maskinen fraktas enkelt på lastbil eller trailer till plats med väg eller ut i skärgården på en snabbgående transportbåt.

WP_20150902_001 WP_20150902_008 

Våren 2016 köptes en helt ny Truxor med bättre utrustning för strandvård bland annat sugpump för muddring av stränder och grävaggregat.

WP_20160516_001 WP_20160518_001 WP_20160516_007

Vid muddring krävs av ägaren en anmälan till NTM-centralen 30 dagar före arbetet inleds.

Resturering av stränder.

Strandmuddring.

Avlägsnande av vattenväxter.

Skyddsfond för skärgårdshavet.

Blankett för muddring och vassklippningsanmälan